fbpx

11

02

19

Vitaliteit, gezondheid en leefstijl

vitaliteitscoaching wat is vitaliteit.png

 

“Een gezonde leefstijl verhoogt de vitaliteit”, wordt meestal gedacht. Maar wat is vitaliteit eigenlijk?  En wat doet een vitaliteitscoach?

Heeft vitaliteit met gezondheid en leefstijl te maken?

Leefstijl is een parapluterm voor al het gedrag dat van invloed is op de gezondheid. Het betekent beter, maar toch vooral minder eten. Het betekent meer bewegen, stoppen met roken en beter slapen.

Bij vitaliteit gaat het erom dat je de kracht, de wil en het vermogen hebt om op een positieve manier je leven in te richten.  Dit kan ook als je niet gezond bent.

Vitaliteit gaat vóór gezondheid

Het verbeteren van de vitaliteit is voorwaardenscheppend voor het realiseren van een betere gezondheid.

 

Bij vitaliteit staan 3 begrippen centraal: energie, motivatie en veerkracht.

  • Energie: je energiek voelen
  • Motivatie: doelen te stellen in het leven en moeite te doen om deze te behalen
  • Veerkracht: het vermogen om met de dagelijkse problemen en uitdagingen van het leven om te gaan.

 

Vitaliteit vraagt om vrijheid:
Verkennen – veranderen – volhouden

Het gaat bij vitaliteit dus niet om gezondheid maar vooral over wat het leven de moeite van het leven waard maakt. 

Dit vereist een mate van fysieke, emotionele en mentale vrijheid.

Daarvoor wordt gewerkt aan het oplossen van obstakels die deze vrijheid inperken.
Daarnaast werken we aan het bevorderen van zelfmanagement door je vaardigheden bij te brengen. Hiermee kun je jezelf of de omgeving zo veranderen dat het gemakkelijker wordt om vol te houden.

 

Motivatie en basisbehoeften

Bij meer uit het leven halen gaat het om het nastreven van doelen. Dat vraagt meestal ook om gedragsverandering.
De motivatie om je gedrag te veranderen stijgt,  als de psychologische basisbehoeften van je meer vervuld zijn.
Dit houdt in dat je meer autonoom bent, waardevolle sociale contacten hebt en vertrouwen hebt in eigen effectiviteit.
Vervullen van basisbehoeften is een voorwaarde voor veranderen en volhouden van (gezond) gedrag.

 

Vernieuwende werkwijze: biopsychosociale vitaliteitsaanpak met concrete tools

Als vitaliteitscoach richt ik me op het opsporen en opheffen van tekorten aan sociale-, psychologische en fysieke basisbehoeften: autonomie, binding, competentie, slaap, voeding, beweging en natuur. Een tekort aan een of meer van deze basisbehoeften brengt je als mens in een situatie van negatieve stress. Ook als je je daar niet bewust van bent, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.

 

Negatieve stress?

Wanneer je negatieve stress ervaart is het moeilijker om autonoom te reguleren en wordt je vrijheid en vitaliteit beperkt. Je staat dan in een ‘overleefstand’, waardoor het lastig is om meer uit het leven te halen of gedragsverandering vol te houden.

Het is de reden waarom veel leefstijlprogramma’s op lange termijn vaak niet effectief zijn.

 

Eerst de basisbehoeften..

Daarom pak ik als BOvV vitaliteitsprofessional eerst de basisbehoeften aan!
Je zelfmanagement wordt bevorderd door de tools die je van mij krijgt en de vaardigheden die je leert.
Daarmee leer je je basisbehoeften vervullen, jezelf of je omgeving zo te veranderen dat het makkelijker wordt om vol te houden.

 

dan persoonlijke doelen

Wanneer de basisbehoeften op orde zijn, kan er gewerkt worden aan persoonlijke doelen. Doelen als je fysieke of mentale gezondheid, werk, relaties, prestaties of persoonlijke groei.

 

Mijn aanbod

Je kunt bij mij terecht voor:

  • Individuele vitaliteitscoaching
  • Workshop stressmanagement
  • Workshop regie op je leven
  • Fit worden door gevarieerde voeding en beweging

 

Strategisch vitaliteitsmanagement voor de zakelijke markt

Voor de zakelijke markt bied ik persoonlijke coaching, workshops en programma’s aan gericht op strategisch vitaliteitsmanagement.
Een vitaal bedrijf biedt voorwaarden waardoor medewerkers zich veilig en verbonden voelen zodat ze meer werkplezier hebben, productiever zijn en er minder verzuim en verloop is.
Daarvoor bied ik  workshops aan, individuele coaching en een programma voor strategisch vitaliteitsmanagement.

 

Marian Freriks

Focus on Vitality
Vitaliteitscoaching en strategisch vitaliteitsmanagement
aangesloten bij de BOVV

Focus on vitality

 

Het is mijn missie om mensen letterlijk en figuurlijk in beweging te zetten. Daardoor ben je in staat om je doelen te bereiken en meer uit het leven te halen.

 

 


1 Strijk JE, Wendel-Vos GCW, Picavet HSJ, Hofstetter H, Hildebrandt VH. Wat is vitaliteit en hoe is het te meten? Kerndimensies van vitaliteit en de Nederlandse vitaliteitsmeter. TSG 2015; 93(1):32-40
2 Deci E (2002), Ryan R. Overview of Self-Determination Theory: An Organismic Dialectical Perspective, in Handbook of SelfDetermination Research”, pp. 3-34, Rochester, 2002
3 Ng JY (2012), Ntoumanis N, Thøgersen-Ntoumani C, e.a. Self-Determination Theory Applied to Health Contexts: A MetaAnalysis. Perspect Psychol Sci. 2012 Jul;7(4):325-40
4 Campbell (2017), Tobback, Delesie, Vogelaers, Mariman, Vansteenkiste. Basic psychological need experiences, fatigue, and sleep in individuals with unexplained chronic fatigue. Stress Health. Dec;33(5): 645-655 Epub 2017 Apr 3.
5 Burgess E (2017), Hassmén P, Welvaert M, Pumpa KL. Behavioural treatment strategies improve adherence to lifestyle intervention programmes in adults with obesity: a systematic review and meta-analysis. Clin Obes. 2017 Apr;7(2):105-114.

    Top